Vrienden van SportMindz

 

SportMindz heeft ‘de (vrienden)Club van 50’ opgestart. De doelstelling is het ophalen van een extra bijdrage van € 50,- om de stichting te ondersteunen in haar missie om jong en oud mentaal en fysiek in beweging te brengen. Wij hopen zoveel mogelijk particulieren en bedrijven te kunnen vinden die zich bij onze Club van 50 willen aansluiten.

 

SportMindz is continu bezig te zoeken naar nieuwe mogelijkheden haar doelstelling te verwezenlijken. Dat doen wij door het organiseren van betaalbare, soms gratis activiteiten voor zowel senioren, jeugd, maar ook andere speciale doelgroepen van wie wij geloven dat zij erbij gebaat zijn kennis te maken met onze sporten.

 

Jouw bijdrage geeft ons de mogelijkheid extra activiteiten te organiseren voor onze leden en/of potentiële leden, zoals het promoten van onze sporten door middel van workshops, het organiseren van een seminar of het aanbieden van lessen waarin het aantal deelnemers vanwege meer persoonlijke aandacht niet te hoog mag zijn.

 

Je kunt lid worden van de Club van 50 als persoon, bedrijf of als groep personen. Dit kan door € 50,- over te maken naar het Triodos bankrekeningnummer: 19.84.20.773 t.n.v. SportMindz onder vermelding van je naam of naam van het bedrijf en het adres. Natuurlijk staan we je graag te woord, mocht je behoefte hebben aan meer informatie. Stuur  een email naar info@sportmindz.nl, dan nemen wij contact met je op.

 

Als dank voor steun aan onze stichting krijg je een eervolle vermelding op het vriendenbord van onze website. Daarnaast mag je deelnemen aan de wekelijkse looptrainingen en wordt je uitgenodigd voor een kerstborrel, waarbij de resultaten van de stichting worden gepresenteerd.

 

Hiernaast tref je de namen van alle particulieren en bedrijven die zich al bij onze club hebben aangesloten.  Wij hopen jouw naam of de naam van jouw bedrijf hier binnenkort aan toe te mogen voegen.

 

 

 

 

Vrienden

 

Michel ter Averst

Stans den Baars

Peter van den Berg

Theun Bremer

Lucas Brouw

Nico Dekkers

Kees Ekelmans

Petra van Gent

Jim Goldman

Magchiel Groot

Ernst Haaksma

Marijke Hartman van der Toorn

Mark Hamel

Jelle Heeg

Erik Krouwel

 Willem van der Kaaij

Patrick Lameris

Bastiaan Linze

Guus Pieters

Bart Schalker

Patrizio Massaro

Hans Scholten

Erik Scholten

 Dave Stok

Amnon Tepper

Joury Tuyn

Peter Tuyn

 

 

Business vrienden

 

ANWB

Patch

Couleur-Locale

Domaines Direct

OS Optical

Skoda Duindam

Functional Oogzorg Nederland

Iris Optiek

Multicycle

Organiq

 

 

 

 

BALANS   |   KRACHT   |   WEERBAARHEID