Uitleg logo

 

Sport vertegenwoordigt de diverse vormen van (vecht)sport die de stichting ondersteunt en Mindz  staat voor: ertoe doen (oftewel sport doet er toe/maakt het verschil), geest, verbeeldingskracht, bezieling, maar ook voor ergens om geven en je betrokken voelen.

 

De S lijn: Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit. Yin en yang zijn 'gevangen' in een cirkel. De lijn die in de cirkel de 'scheiding' tussen yin en yang aangeeft, wordt niet als een rechte verticale lijn getekend. Het is een 'S' waarmee wordt aangeduid dat een en ander een dynamisch proces is. Het suggereert de beweging en toont dat yin en yang ook de onbalans in verschillende richtingen representeren: op en neer, links en rechts, voor en achter. En dus ook bij de eigenschappen vol en leeg, hard en zacht enz.

 

De 2 kleine cirkels: Niets in het universum is volledig yin of volledig yang. Er zit altijd yin binnen het yang en yang binnen het yin. Dit wordt in de yin en yang cirkel gesymboliseerd door de twee kleinere cirkels (puntjes) in elke vorm: zwart zit binnen het wit en wit zit binnen het zwart.

 

De essentie van de SportMindz lessen is het begrijpen en ervaren van deze schijnbare tegenstrijdigheden: 'Song er bu xie - Jin er bu jiang'. Oftewel, 'ontspannen maar niet slap - gespannen maar niet hard'. De optimale balans vinden tussen body, mind en spirit in de sportzaal, op je werk, thuis en op straat.

 

BALANS   |   KRACHT   |   WEERBAARHEID